RosenPori

​Mitä on Dry needling?

Dry needling (DN) eli kuivaneulaus on länsimaiseen lääketieteeseen perustuvaa dryneedling- tai akupunktioneuloilla tehtävää hoitoa. Triggerpisteteoriaa tutki runsaasti Dr. Janet Travell, joka oli selkäkipuisen presidentti Kennedyn lääkäri. 

Dry needling-hoidossa käsitellään pehmytkudoksessa (myofaskia) sijaitsevia triggerpisteitä (TrP). Trigger-pisteet aktivoituvat yleensä toistuvan rasituksen, stressin (psyykkinen, fyysinen) tai kohonneen verenpaineen aiheuttamana tai esimerkiksi happamoituneen kehon muodostamana. Myös kroonisesta kivusta kärsiville kehittyy TrP:itä. Trigger-pisteille on tyypillistä heijastekipu. Tämä tarkoittaa sitä, että hoidettava piste voi sijaita yllättävän kaukana varsinaisesta kipualueesta. 

DN-hoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja. Hoito ei ole akupunktiohoitoa. 

Nimensä mukaisesti kuivaneulauksessa kehon sisään ei injektoida mitään vaan hoito perustuu pelkästään neulan aikaansaamaan vaikutukseen. 
Neuloina käytetään ohuita, steriilejä suojakaasuun pakattuja kertakäyttöneuloja. 

DN-hoitaja on Valviran rekisterissä oleva hieroja, fysioterapeutti tai muu terveydenalan ammattihenkilö.​
Etsi